Reference

NAŠI RADOVI I PROJEKTI

 • KUĆA „GOJKO ŠUŠAK ″ , 1995. GODINE
 • KUĆA „TANDARA“ ZAVELIM , 2000. GODINE
 • KUĆA „LONČAR“, POSUŠJE 2001. GODINE
 • RESTORAN „ASTORIJA“ –HALA, POSUŠJE 2001. GODINE
 • KUĆA „MIRO ČUTURA“, GORICA 2002. GODINE
 • KAPELA NA „MARTIĆA KRIŽ“, 2002. GODINE
 • POSLOVNI OBJEKT „ZARKAN“, DRINOVCI 2005. GODINE
 • KAPELA NA RIČINI, 2007./2008. GODINE
 • KUĆA „MRVELJI“, POSUŠJE 2007. GODINE
 • KUĆA „ANTE LANDEKA“ , RASTOVAČA 2008. GODINE
 • PLANINSKI DOM NA BLIDINJU 2010. GODINE
 • KUĆA „VLADO DUSPARA“, 2011. GODINE
 • VAGA I FARMA „MI DUŠIĆ“, RAKITNO 2011.-2014. GODINE
 • KUĆA „DR. ZDRAVKA ERKAPIĆ“, GRUDE 2011. GODINE
 • VIKENDICA „KNEZOVIĆ“, TRIBISTOVO 2012. GODINE
 • KAMENOKLESARSKI RADOVI, ZIDOVI „DR. ZRINKO PRSKALO“, LJUBUŠKI 2013. GODINE
 • KAMENOKLESARSKI RADOVI, ZIDOVI „DR. MARKOTA“, ČITLUK 2013. GODINE
 • KUĆA „SLOBODAN SENJAK“ , 2014. GODINE
 • KUĆA „ZDENKO ČUTURA“, 2014. GODINE
 • GROBLJE „MUKINJE“, 2014. GODINE

 • ROBNA KUĆA „EURODOM“ , 1996. – 1997. GODINE
  INVESTITOR: „EURODOM“ D.O.O. POSUŠJE
  + PROIZVODNO-SKLADIŠNI OBJEKT, 1997. – 1998. GODINE
 • CESTA POKLEČANI – SUTINA SA OBJEKTIMA NA CESTI, 1998. – 1999. GODINE
  (MOST, PLOČASTI PROPUSTI, POTPORNI ZIDOVI I IVIČNJACI)
  INVESTITOR: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA ŽZH
 • POSLOVNI OBJEKT CO „TRINK“, 1999. – 2000. GODINE
 • GRADSKA TRŽNICA U POSUŠJU, 2001. -2001. GODINE
  INVESTITOR: „ STAMBENO KOMUNALNI FOND“, POSUŠJE
 • SANACIJA „SAVIĆA USJEKA“ , MOSTAR 1999. GODINE
  INVESTITOR: HERCEGOVINA . GRADNJA D.O.O. POSUŠJE
 • ROBNI CENTAR „KOBAKO“ , POSUŠJE 1999. GODINE
  INVESTITOR: „KOBAKO“ D.O.O. POSUŠJE
 • DALEKOVOD 110 KV ČULE . ŠIROKI BRIJEG 1999. GODINE
  DIONICA: ČULE – ŽOVNICA
  INVESTITOR: HERCEGOVINA . GRADNJA D.O.O. POSUŠJE
 • TRAFOSTANICA 11O KV POSUŠJE 1995. – 1996. GODINE
  INVESTITOR: „GRAPOS“ POSUŠJE
 • BOĆALIŠTE U BROĆANCU, 2002. – 2003. GODINE
  INVESTITOR: „BOĆARSKI KLUB“ POSUŠJE
 • POSLOVNI OBJEKT „ARMIRAČ“ D.O.O. ,POSUŠJE 2003. GODINE
  INVESTITOR: „ARMIRAČ“ D.O.O. POSUŠJE
 • POSLOVNO – STAMBENI OBJEKT
  (ZGRADA BRANITELJA)
  - GRUBI RADOVI 2003. – 2004. GODINE
  - ZANATSKI RADOVI 2005. -2007. GODINE
  - OKOLIŠ 2008. GODINE
  INVESTITOR: MINISTARSTVO BRANITELJA ŽZH
 • ZGRADA OPĆINE POSUŠJE
  - REKOSNTRUKCIJA I ADAPTACIJA 2004. – 2005. GODINE
  INVESTITOR: OPĆINA POSUŠJE
 • ANTENSKI STUP „JASTREBINKA“ , 2004. GODINE
  INVESTITOR: DALEKOVOD D.O.O. MOSTAR
 • ZGRADA I.G.H. MOSTAR
  - KAMENOREZAČKI RADOVI 2006. GODINE
  INVESITITOR: I.G.H. D.O.O MOSTAR
 • VODOSPREME „BROĆANAC“, „DEBELI BRIG“ I „KUĆETINE“ 2007. – 2010. GODINE
  INVESTITOR: „AKUMULACIJA TRIBISTOVO“ D.O.O. POSUŠJE
 • PODRUČNA ŠKOLA U MZ ČITLUK
  - ADAPTACIJA KROVA I IZRADA KOTLOVNICE (2010. GODINE KROV, 2012.GODINE KOTLOVNICA)
  INVESTITOR: OPĆINA POSUŠJE
 • DOM ZDRAVLJA POSUŠJE – DOGRADNJA
  - GRUBI RADOVI 2012. – 2013. GODINE
  - OKOLIŠ 2012. – 2013. GODINE
  - GRAĐ.ZANATSKI 2013. – 2014. GODINE
  INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA POSUŠJE
 • POSLOVNI OBJEKT „FARMA TOMISLAVGRAD“ 2013. GODINE
  INVESTITOR: „FARMA TOMISLAVGRAD“ D.O.O TOMISLAVGRAD
 • „TRENCH“ ZA ODLAGANJE SILAŽE
  - ZA „FARMA TOMISLAVGRAD“ 2011. GODINE
  - ZA „VITA VI“ D.O.O. ČAPLJINA 2014. GODINE
 • MOTEL „VIKTORIJA“ – DOGRADNJA 2013. GODINE
  INVESTITOR: PETRIC D.O.O. POSUŠJE
 • KOTLOVNICA ZA OSNOVNU ŠKOLU IVANA MAŽURANIĆA POSUŠJE 2014.GODINE
  INVESTITOR: OPĆINA POSUŠJE
 • „EDUKACIJSKI CENTAR BUHOVO“ VIŠENAMJENSKA DVORANA, ŠIROKI BRIJEG 2014. GODINE
  INVESTITOR: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA ŽZH
 • STAMENBA ZGRADA „DURMIŠUŠA“ 2008. – 2009. GODINE
  INVESTITOR: „TRIEL“ D.O.O. POSUŠJE

 • IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ELEKTRIČNE MREŽE
  a. INVESTITOR: DALEKOVOD D.O.O. MOSTAR 2005 – 2015
 • 2005 – 2006: RAKITNO, LEKINA DRAGA, PODLEDINAC 1, VIŠNJICA 3, JAKŠENICA, OBILAZNICA POSUŠJE, NOVA MALA, RUŽIĆI, GRUDE 6, BUDIMIRI,GRUTEX
 • 2008 – 2009: PAVKOVIĆI, ZAVELIM, PODBILA, JURIŠIĆI
 • 2009 – 2010: VIOLETA – GRUDE 6, BLAŽEVIĆI – KRENICA, GRUDE POLJE, RASTOVAČA 3, ZAVELIM – ST.VRILA, RIČINA JUKIĆA NJIVE, RASTOVAČA 3, ZIDINE – KRNJIN
 • 2010: DALEKOVOD ZA HE „MOSTARSKO BLATO“
 • 2010 – 2011: OSOJE – NIKIĆI, TOPIĆI – PERCI, VUČIPOLJE – ISTOK, GAJ – DALMATINSKA, KOŠTRE
 • 2011: BLIDINJE ( VARIĆAK 2, IVAN DOLAC)
 • 2013: LJUBOTIĆI, MARIĆA STRANA, LEKE 2
 • 2014: RUŽIĆI, TIHALJINA, ANČIĆI, DRINOVCI, KAMENOLOM, KRIŠTELICA, PODGRADINA, GORNJI SOVIĆI (ZTTS)
 • SVI OBJEKTI U KRUGU „SELINE“

worker

Javite nam se s povjerenjem !